Türk Dil Kurumu | Sözlük TDK


ç ğ ı ö ş ü â î û

Bir Kelime

Çevrim İçi Sözlük Nasıl Kullanılır?

...

Bir Kural

...

Sıkça Karıştırılan Sözler

...

Sıkça Yapılan Yanlışlara Doğrular

( : ) Uzun okunan hecenin gösterilişi
...

Yabancı Sözlere Karşılıklar Öner